PROCESSEN

Hur går det till?

Nedan ser ni stegen i arbetsgången.

Kontakt

Efter kontakt ses vi på ett förutsättningslöst möte där projektet ska äga rum. Vi går igenom era önskemål och förutsättningar. Om vi kommer överens återkommer jag med ett upplägg och prisförslag i olika steg. Mötet är kostnadsfritt.

Projektet

Jag projekterar och projektleder arbetet från start till mål och arbetar nära en av era kontaktpersoner som ansvarar för projektet från er sida. Projekt & tidplanen är det underlaget vi alla utgår från. Under arbetets gång har vi regelbundna avstämningar och byggmöten med entreprenörer vid behov. Inköp godkänns av er och faktureras löpande.

Kostnader

Steg 1
Jag gör en behovsanalys och tar fram nödvändiga underlag för att ta mig fram i projektet. Jag gör förslag på inredningsval och  presentationsunderlag. 

Steg 2

Nu tar jag fram kostnader från entreprenörer som snickare, målare, elektriker, montörer mfl.  och gör detaljerade skisser och byggunderlag tid & projektplan samt har byggmöten löpande under projekttiden.

.......
Fakturering sker efter varje steg. Tillkommande arbete kan komma till under projektets gång och för båda parters skull gör vi skriftliga överenskomelser.

Presentation

 Jag håller en presentationen på designen och visar materialval och fysiska prover till projektet. Vi ses där förutsättningen till att återge ett så tydligt förslag är bäst, hos er eller i ett showroom.

Avslut

När projektet är klart gör vi en gemensam besiktning och åtgärdar ändringar vid behov. Efter överenskommelse slutfaktureras projektet. Mitt främsta mål är att alltid göra våra kunder nöjda. 

TELEFON

(+46) 70 358 07 31

POSTADRESS

Finnboda Parkväg 20E

131 72 Nacka