PROCESSEN

Hur går det till?

Nedan ser ni stegen i arbetsgången. 

Kontakt

Efter kontakt ses vi på ett första möte. Vi går igenom era önskemål och tittar på förutsättningar och vi lyssnar in era önskemål. Om vi kommer överens om ett uppdrag återkommer vi med en offert och upplägg på det. 

Projektet

Vi projekterar och projektleder arbetet från start till mål och arbetar nära den som ansvarar för projektet från er sida. Projekt & tidplan är det underlaget vi alla utgår från. Under arbetets gång har vi regelbundna avstämningar och byggmöten med entreprenörer vid behov. Inköp godkänns av er och faktureras löpande.

Kostnader

En första besökskosnad plus resa debiteras för ett första möte där vi tillsammans gör en tydlig  kravspecifikation.


Presentation

 Vi presenterar designen och visar materialval och fysiska prover till projektet. Vi ses där förutsättningen till att återge ett så tydligt förslag är bäst, hos er eller i ett showroom.

Avslut

När projektet är klart gör vi en gemensam besiktning och åtgärdar ändringar vid behov. Efter överenskommelse slutfaktureras projektet. Vårt främsta mål är att alltid göra våra kunder supernöjda.